عکاس این عکس، سیدنی هرزوگ ( Cindy Herzog )، هنگام رانندگی با همسرش در جاده های مونتانا ( Montana's Ennis Lake )، بازتاب نوری توجه اش را جلب می کند. برای بررسی بیشتر توقف می کنند و متوجه می شوند که یک " قاقم "  ( نوعی راسو ) سفید رنگ در برف را دیده اند، که بدن کوچک و سفیدش نور را بازتاب داده. سیدنی شروع به سوت زدن می کند تا توجه اش را جلب کند و قاقم کوچک ما برای چند لحظه، می ایستد و ژست می گیرد.  
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....