برای گرفتن یک شات زیبا همیشه باید بسیاری از شرایط را سنجید و بعد اقدام به گرفتن آن کرد.

مثلا شرایطی مثل یک چشم انداز عالی و مناسب که گاهی کارو بسیار سخت و پیچیده میکند.

اما عکاسانی که دیوانه وار به این کار علاقه دارند هیچ چیز جلو دارشان نیست .

در این مطلب می خواهیم لذت عکاسی را برای چشمان زیبای شما به تصویر بکشیم.

همراه دوست خودتان کارناول باشید .....

 

1) شامپانزه قاب عکس را پر کرده و عکاس تنهایی او را

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir6

2) کنجکاوی مصرانه ی یک روباه

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir16

3) عکسی داغ از گدازه های آتشفشان | عکاس Kawika Singson

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir4

4) عکاس نشنال جئوگرافی بودن، یکی از مشاغل سخت دنیا !

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir13

5) شاتی به ارتفاع صد ها متر

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir19

6) یک قو عکاس 

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir12

7) پشت به دوربین| عکاس Jason Friesen

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir1

8) قدرت لنز در برابر اسلحه | عکاس Adek Berry

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir5

9) عکاسی که سوژه دوربین شد | عکاس Shamas Malik

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir23

10) سلفی دوستانه

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir27

11) عکاسی که طعمه سوژه شد 

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir11

12) خشم دریا | عکاس Veselin Malinov

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir18

13) کودکی یک عکاس حیات وحش

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir29

14) سخت ترین شات های دنیا | عکاس Guido Sterkendries

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir0

15) ذوق زدگی پرندگان برای گرفتن عکس

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir25

16) بی تفاوت به دوربین

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir10

17) یک تیر و سه نشان

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir17

18) گل آلود ...

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir21

19انتظار | عکاس Dejan Smaic

 

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir20

20)  سختی گرفتن انعکاس تصویر در آب | عکاس Abu Faisal AL-anezi

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir28

21) عکاسی شجاع تر از سنگ نورد

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir2

22) عکاسی زیر صفر درجه

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir9

23) دوربین عزیز تر از جان

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir26

24) آخرین عکس 

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir15

25) مجهز| عکاس Gleb Tarro

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir7

26) گربه ی مشهور

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir3

27) آب از سرعکاس گذشت | عکاس Brandon Jennings

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir14

28) عکاس خلاق 

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir8

29) عکاسی روی زمین | عکاس Jonathan Thomas

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir22

30) عکاسی مستند | عکاس Timothée Taupin

عکاسی در شرایط جالب www.karnaval.ir24

کلام پایانی …

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم ، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم . . . !

دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....