جیمی نلسون عکاس زبردست، ماه ها به مناطق دورافتاده سفر کرده و در سخت ترین شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، خطر را به جان خریده تا خودش را به قبایل در حال انقراض جهان برساند و از آن ها عکاسی کند.

در میان کوه ها و دشت های کشورهای پیشرفته، به دور از چشم ما، مردمانی به ابتدایی ترین روش ممکن در حال زندگی هستند.

هرچند که فرهنگ و رسوم آن ها رو به نابودی و فراموشی ست.

همراه ما، برای دقایقی به چهره ها، لباس ها و بدن های نقاشی شده ی آن ها چشم بدوزید، شاید که این آخرین عکس های گرفته شده از این قبایل نامرئی باشد ...

 

1) لاداکی | هند (Ladakhi, India )

قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir4

2) وانوآچی | در جزایر وانوآچی ( Vanuatu, Vanuatu Islands )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir19

3) قزاق ها | مغولستان ( Kazakh, Mongolia )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir9
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir16
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir23

4) هولی | اندونزی و گینه نو ( Huli, Indonesia and Papua New Guinea )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir28
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir29

5) کالام | اندونزی و گینه نو ( Kalam, Indonesia and Papua New Guinea )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir30

6) گروکا | اندونزی و گینه نو ( Goroka, Indonesia and Papua New Guinea )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir0
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir1
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir2

7) چاچی | روسیه ( Chukchi, Russia )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir3
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir4
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir5

8) موآری | نیوزیلند ( Maori, New Zealand )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir6
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir8
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir7

9) گاچوز | آرژانتین ( Gauchos, Argentina )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir10
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir11
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir12

10) ساتن | مغولستان ( Tsaatan, Mongolia )

قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir0
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir13

11) سامبورا | کنیا ( Samburu, Kenya )

قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir1
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir14
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir15

12) ریباری | هند ( Rabari, India )

قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir3
قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir2
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir17

13) دروکپا | هند ( Drokpa, India )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir20
قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir5

14) کارو | اتیوپی ( Karo, Ethiopia )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir21
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir22

15) بانا | اتیوپی ( Banna, Ethiopia )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir24
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir25

16) ماسایی | تانزانیا ( Maasai, Tanzania )

قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir26

17) ننیز | روسیه ( Nenets, Russia )

قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir7
قبایل_فراموش_شدهkarnaval.ir27
قبایل.فراموش.شده_karnaval.ir6

سخن آخر

ما همه از یک ریشه آمدیم، اما برگ ها همه متفاوت هستند ...

دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....