نوشیدنی قبل از خواب | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Nightcap | National Geographic Photo of Day

زیر آسمان پر ستاره شب در منطقه خصوصی "زیمانگا" Zimanga، گروهی از بوفالوها نوشیدنی مطلوبی را یافته اند.

"آلیسون لنگیواد" Alison Langevad عکاس این تصویر است و او اولین نفری است که این لحظه را شکار می کند.

مسئولین در منطقه اختصاصی "زیمانگا" Zimanga به او اجازه می دهند که این لحظه ناب آفریقایی را ثبت کند.

دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....