محمدجواد  جعفرینویسنده کارناوال

محمدجواد جعفری

این همه شرکت در حال ساختن موتور سیکلت هستن. چرا وقتی اسم هارلی دیویدسون بین موتور سوارا میاد همه به احترام کلاه از سرشون برمی دارن...؟ اگر می خوای...

لطفا منتظر بمانید ....