رکسانا  طالبینویسنده کارناوال

رکسانا طالبی

انرژی خورشیدی، اصطلاحی که این روزها بیش از هر زمان دیگری آن را می شنویم و شاید اما برای عده ای واژه ای نوظهور باشد، غافل از آن که این انسان های ماقبل...

پل، مفهومی که اغلب به ساده ترین شکل ممکن در دنیای واقعی ظاهر می شود و رسالتش تنها اتصال نقطه ای به نقطه ی دیگر است. اما آیا تا به حال به فرم های مختلف...

سال 2016 هم به مانند چشم بر هم زدنی به پایان رسید. مانند همه ی اتفاقات ریز و درشتی که هر روز از کنار ما می گذرند و ما متوجه آن ها نمی شویم. 2016 سا...

آیا تا به حال به آسمان نگاه کرده اید؟ نه نگاهی سطحی برای فهمیدن آب و هوا و تشخیص آسمان صاف و ابری، بلکه نگاهی از سر ِکشف چیزهای غریب و نادر آسمانی......

لطفا منتظر بمانید ....