محققان ایتالیایی موفق شدند از دو سند نوشتاری بر روی پاپیروس های مصری رمز گشایی کنند.  این اسناد کهن ترین طلسم های جادویی شناخته شده هستند که برای کنترل رفتار و روابط انسانها مورد استفاده قرار می گرفتند. به گزارش دیسکاوری نیوز قدمت این اسناد به قرن سوم پیش از میلاد بازمی گردداما دراصل ترجمه‌ای به زبان یونانی از متون قدیمی تر مصرباستان است.به گفته باستان شناسان این طلسم‌ها بخشی از مجموعه طلسم‌ها و اشکال و واژگان رمزی و جادویی بزرگتری است که بیش از 100 سال پیش در اسناد پاپیروسی در محوطه باستانی "یواکسینس" Oxyrhynchus واقع در شمال «المنیه »در کشور مصر کشف شده بود.

پس از سالها بررسی و مطالعه بر روی این اسناد سرانجام توسط محققی ایتالیایی این سناد رمز گشایی شدند.

طبق همین بررسی‌ها روشن شده است که در یکی از طلسم‌ها دستورالعمل خاصی برای درخواست کننده نوشته شده که طبق آن درخواست کننده باید لوازم خاصی را در حمام سوزانده و طلسم خاصی را نیز بر روی دیوارهای حمام بنویسد که درآن از خدایان درخواست می‌شود«قلب زنی را بسوزاند» که ظاهراعشق او را رد کرده است.

در یک طلسم دیگر برای وادار کردن مردی به اطاعت از شخص درخواست کننده، بر روی پلاکی مسی حروفی جادویی نوشته می شود و سپس این پلاک باید بر روی لباس های مرد مورد نظر الصاق گردد. هر دو طلسم به نحوی طراحی شده که شخص درخواست کننده بتواند هدف معین خود را  از طلسم درجای خاصی از آن طلسم وارد کند.
طلسم‌های یاد شده توسط «فرانکو ملتومینی» از  دانشگاه اودین ایتالیا رمزگشایی شده است.

این منابع، شامل نمونه‌های اولیه بیشتر فعالیت‌های جادویی می باشد که در آنها از کلمه هایی استفاده می شده که قدرت فرمان دادن به ارواح را دارند. استفاده از عصا‌های شعبده بازی و انواع حلقه ها ، ظروف ودیگر ابزارهای سنتی دراین مراسم رواج دارد.

اسناد جادویی بر روی پاپیروس های مصری

#اخبار روزگردشگری را در کارناوال دنبال کنید .

دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....