رقص نمایشی | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

Fair Dance | National Geographic Photo of the Day

مردم با رقص اسبی زیبا در نمایشگاه احشام ناگار سرگرم شده اند. مانتان جوشی عکاس این اثر می‌نویسد:
این نمایشگاه هشت روزه هر ساله در راجستان هند برگزار می‌شود. گرچه این نمایشگاه بیش تر کاربرد تجاری دارد، اما برنامه های دیگری چون برنامه های ورزشی، اجرای موسیقی و رقص محلی نیز برگزار می‌شود.
 
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

رقص نمایشی

رقص نمایشی | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

Fair Dance | National Geographic Photo of the Day

مردم با رقص اسبی زیبا در نمایشگاه احشام ناگار سرگرم شده اند. مانتان جوشی عکاس این اثر می‌نویسد:
این نمایشگاه هشت روزه هر ساله در راجستان هند برگزار می‌شود. گرچه این نمایشگاه بیش تر کاربرد تجاری دارد، اما برنامه های دیگری چون برنامه های ورزشی، اجرای موسیقی و رقص محلی نیز برگزار می‌شود.