مثل یک دیوار | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Form a Wall | National Geographic Photo of the Day

پس از کمپینگ در 88 کیلومتری گرینلند، استفان فورستر توانست گروهی از بوفالوها را ببیند. استفان یواش یواش به بوفالوها نزدیک شد و چنین عکسی را از این موجودات خجالتی به ثبت رساند. اما با یک حرکت ناگهانی، بوفالوها به تکاپو درآمدند و یک حلقه دفاعی در اطراف بوفالوهای جوان تر تشکیل دادند. استفان فورستر در مورد این لحظه می نویسد:
این اتفاق باعث شد تا بتوانم در لحظه ای منحصر به فرد، عکاسی کنم.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

مثل یک دیوار

مثل یک دیوار | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Form a Wall | National Geographic Photo of the Day

پس از کمپینگ در 88 کیلومتری گرینلند، استفان فورستر توانست گروهی از بوفالوها را ببیند. استفان یواش یواش به بوفالوها نزدیک شد و چنین عکسی را از این موجودات خجالتی به ثبت رساند. اما با یک حرکت ناگهانی، بوفالوها به تکاپو درآمدند و یک حلقه دفاعی در اطراف بوفالوهای جوان تر تشکیل دادند. استفان فورستر در مورد این لحظه می نویسد:
این اتفاق باعث شد تا بتوانم در لحظه ای منحصر به فرد، عکاسی کنم.