رهایی در پرواز | Free to Fly   عکاس این عکس " لوگان اسوایز " ( Logan Swayze ) و همسرش، دو روز را در دل صحرای بزرگ آفریقا، در مراکش گذراندند. او درباره عکس می گوید : " ما عاشق سادگی و بزرگی صحرا شدیم و من به دنبال راهی برای نشان دادن حس بی نظیر رهایی بودم که کویر در من بوجود آورده بود. بنابراین این عکس را گرفتم، بادی که میان پیراهن همسرم وزیده، برایم نشانگر رهایی و آرامش است در این صحرای بی کران. "
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....