دربان | Gatekeeper   " دنیل لوسیر"( Danielle Lussier) کسی که این عکس را به ثبت رسانیده می گوید، در حال دوچرخه سواری در جزیره ایرلندی بودم و نم نم باران می بارید، که ناگهان با این منظره در کلیسایی مخروبه روبه رو شدم. این منظره برایم تصویری از یک دربان را تداعی کرد.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....