در روشنی | In The Clear   عکاس ، مونیش بیشت ( Mohnish Bisht ) ، فرصت این را داشت تا از  رودخانه ای در شهر مگالایا ( Meghalaya ) واقع شده در کشور هند عکس بگیرد و شفافیت آن را به جهانیان نشان دهد . بزرگترین شهر در مگالایا ( Meghalaya ) شیلانگ ( Shillong ) نام دارد که به دلیل نوع آب و هوا و تپه های زیبایش به آن اسکاتلند شرق نیز گفته می شود . با نگاه کردن به این رودخانه ی زیبا پاکی طبیعت را می توان دید که چگونه زلال بودن خود را به نمایش گذاشته است و ما با نگاه کردن به آن گویی پاک و شفاف می شویم .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

در روشنی

در روشنی | In The Clear   عکاس ، مونیش بیشت ( Mohnish Bisht ) ، فرصت این را داشت تا از  رودخانه ای در شهر مگالایا ( Meghalaya ) واقع شده در کشور هند عکس بگیرد و شفافیت آن را به جهانیان نشان دهد . بزرگترین شهر در مگالایا ( Meghalaya ) شیلانگ ( Shillong ) نام دارد که به دلیل نوع آب و هوا و تپه های زیبایش به آن اسکاتلند شرق نیز گفته می شود . با نگاه کردن به این رودخانه ی زیبا پاکی طبیعت را می توان دید که چگونه زلال بودن خود را به نمایش گذاشته است و ما با نگاه کردن به آن گویی پاک و شفاف می شویم .