راه را نشان بده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Light the Way | National Geographic Photo of the Day

فالکون 9 که یک موشک دو مرحله ایست، از دماغه کاناورال کالیفرنیا به هوا برخواست و کمانی باشکوه از نور را در میان آسمان تیره و صاف کشید. اسپیس ایکس، طراح و سازنده فالکون 9، نخستین شرکت تجاری بوده که بازدید از یک ایستگاه فضاییبین المللی رفته است. گرنت کالینز این لحظه را در یک روز سرد زمستانی به ثبت رسانده است.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

راه را نشان بده

راه را نشان بده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Light the Way | National Geographic Photo of the Day

فالکون 9 که یک موشک دو مرحله ایست، از دماغه کاناورال کالیفرنیا به هوا برخواست و کمانی باشکوه از نور را در میان آسمان تیره و صاف کشید. اسپیس ایکس، طراح و سازنده فالکون 9، نخستین شرکت تجاری بوده که بازدید از یک ایستگاه فضاییبین المللی رفته است. گرنت کالینز این لحظه را در یک روز سرد زمستانی به ثبت رسانده است.