هند | راهنمای سفر و گردشگری هند

امروز : ?

دمای کنونی : ?

پیشنیه دما : ?

کمیـنه دما : ?

?

?

?

?

صخره کریشنا ؛ هند | جایی که جاذبه معنا ندارد

جشنواره هولی در هند ; جشن و پایکوبی با رنگ ها

بنگار ، شهری نفرین شده به دست ارواح | هند

هتل کاخ تاج محل ؛ بمبئی | عمارتی اساطیری به سبک مغول ها

معابد تاریخی پاتاداکال | زیبایی وصف ناپذیر هندوستان

ماجراجویی های زوج گردشگر ایرانی در سفر به هندوستان

سفری تصویری به تاج محل و قلعه آگرا هند

سفری تصویری به هتل های تاریخی و مجلل هند

سفری تصویری به جشنواره های مذهبی شهر کاشی هندوستان

تصاویر راجستان هند از لنز پانورامایی

سفری تصویری به جشنواره هولی موهالا ؛ هند

هری پاتر باز می گردد | بازی کوییدیج در دنیای واقعی

دیدگاه ها