روسیه | راهنمای سفر و گردشگری کشور روسیه

امروز : ?

دمای کنونی : ?

پیشنیه دما : ?

کمیـنه دما : ?

?

?

?

?

آسمان نمای مسکو | لمس دنیای ستارگان

کلیسای جامع دورمیشن مسکو | عبادتگاهی تاریخی در دل شهر

خطرناک ترین پل جهان در روسیه | پل کاندینسکی

شهر دربند | نماد ایران باستان در روسیه

مجسمه مامایف در روسیه | بزرگ ترین تندیس زن جهان

آرامگاه نهنگ های باستانی ; جزیره تیگران

معدن نمک روسیه | ناشناخته ای در اعماق زمین

دیدگاه ها