محافظت شده ای پوست کلفت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Protective Pachyderm | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یکی از فیل های دشت "سرنگتی " Serengeti در تانزانیا را می بینید. او به همراه گله در حال قدم زدن است. عکاس "یارون اشمید " Yaron Schmid می گوید : هنگامی که در حال گرفتن عکس بودم، گاو نر بزرگی در سمت راست ما در حال قدم زدن بود؛ به همین دلیل در یک ماشین خاموش و بی سروصدا در حالی کف ماشین دراز کشیده بودم، موفق به گرفتن این عکس شدم.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....