پارکینگ قطارها | عکس روز نشنال جئوگرافیگ 

Sidelined | National Geographic Photo of Day

واگن‌های انبار شده، به محوطه ریلی تگزاس در هوستون طرح و رنگ بخشیده اند.  این عکس را جیسن تی «Jassen T.» به ثبت رسانده است. هنگامی که یک واگن مورد نیاز باشد، مهندسی با روشن کردن دکمه موتور آن را به محوطه خواهد برد.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....