آثار تاریخی مشهد :

در پیش رو قرآنی ارزشمند می بینید که آیات آن با دست مبارک امام رضا (ع) و به خط کوفی نگارش شده است و در موزه وسیع آستان قدس رضوی نگهداری می شود

حتما تا به حال وصف حمام‌های قدیمی و بزرگ ایرانی چون حمام گنجعلی خان کرمان و یا حمام فین کاشان را شنیده اید و یا در سفرتان به کاشان و کرمان سری هم ب...

در راه مقبره فردوسی، کمی مانده به خود مقبره در سمت دیگر خیابان بنایی آجری و شکوهمند دلبری می‌کند. هارونیه یکی از قدیمی‌ترین و چشم‌گیرترین بناهای با...