روستاهای پلکانی ایران :

کوله بارمان را بسته و می خواهیم قدم در مسیری تازه بگذاریم؛ به جایی می رویم به دور از هیاهوی شهر و قیل و قال های روزمره اش. مقصدمان روستایی تماشایی...

روستاهای ایران جزء شگفت انگیزترین سکونت گاه هایی هستند که در اقلیم های متفاوتی شکل گرفته و محل امنی را برای زندگی ایجاد کرده اند. یکی از انواع معماری...

تلفیق تاریخ و طبیعت تصویری ماندگار را ترسیم و به برخی نقاط کشورمان هدیه کرده است تا بر جذابیت های آنها بیافزاید. روستا ها نمونه ی خوبی از این ترکیب...

ایران؛ این سرزمین کهن چندهزار ساله با پیشنیه ی تاریخی غنی و طبیعت نابش، حرف های زیادی برای گفتن دارد، کافی است تا پای صحبتش بنشینی، گوش بسپاری و چشم ب...

سرزمینمان ایران جلوه های زیادی برای دیدن و اندیشیدن در خود جای داده است. باید قدم در جاده بگذاریم و به گوشه گوشه ی آن سر بزنیم تا بتوانیم همه ی آنها ر...

چندی پیش کارناوال به معرفی روستای پالنگان | ماسوله ای بر قامت کوه های کردستان پرداخت و همراهان خود را با این روستای پلکانی آشنا کرد. زیبایی های وصف...

راهی مقصدی هستیم که لبریز از زیبایی است و سرشار از ذوق و هنر... بار سفر بسته ایم و راهی گوشه ای از ایران و یکی از مناطق کوهستانی غرب کشور را برای س...

راهی روستایی شگفت انگیزی هستیم در میان دو کوه... به جایی می رویم که تاریخ و طبیعت و فرهنگ رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر گوشه اش رازی را در...

شهر و شهر نشینی گاه امان آدمی را می برد... گاه دلت میخواهد از هر چه که در شهر است دل بکنی و بروی تا شاید کمی از روزمرگیهایت را به فراموشی بسپاری ....

از شهر فراری شده ایم و دلمان برای چشیدن طعم خالص زندگی بسیار تنگ است... به سوی روستایی می رویم که خانه های کاهگلیش پله پله تا آسمان پیش رفته و در آ...

شما را دعوت می کنیم به تماشای جاذبه ها و دیدنی های بکری که در گوشه ای از کشور ایران چشم انتظار دیده شدن هستند... دیدنی هایی که از چشم ها دورمانده ا...

در هر گوشه ای از این سرزمین چهار فصل که می نگری جاذبه ای پیدا می شود که در نگاه ها جا خوش می کند و تصویری می سازد فراموش نشدنی ... در جایی قهر طبیع...