همگام با آفتاب | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Up With the Sun | National Geographic Photo of the Day

ناتالی آلن به قدری خوش شانس بود که صبح به هنگام برخواستن از خواب با این منظره نفس گیر رو به رو شود. ناتالی این اثر چشمگیر را در مانیومنت ولی ناواجو تریبال پارک به ثبت رسانده است. دره ملی ناواجو در ایالت آریزونا آمریکا قرار دارد. دو تل خاکی با نور آتشین خورشید اول روز نورانی شده است. ناتالی می نویسد:
چون دیشبو تو ماشین گذرونده بودم، پشتم تیر می کشید و درد می کرد اما مهم نبود قلبم با دیدن این شکوه و زیبایی به لرزش در اومده بود.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....