راز و نیاز | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Whispers of Prayer | National Geographic Photo of the Day

نیمه شب هنگام، کشیشی اتیوپیایی در زیر نور شمع به خواندن انجیل مشغول است.  نیل توماس عکاس این ثبت می‌نویسد:
ناگهان در سکوت کلیسای قرن یازدهمی و صلیبی شکل، راز و نیازش به گوشم رسید.  در حین خواب و بیداری سرش به بالا و پایین می‌رفت و با این حال دست از شب زنده داری بر نمی‌داشت.   
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....