رنگ محلی | Local Color

پرچم نماز بودایی ، برجی در کُنزوم ، در حال عبور از هیماچال پرادش ، هند . پرچم های زیادی اطراف من بود و باد آن ها را به شدت تکان می داد و من تصمیم گرفتم خودم را در میان آن ها رها کنم . این سخن کوین آن گوین ، عکاس نشنال جئوگرافیک ، که به این منطقه برای گرفتن عکس هایی از فرهنگ و نوع زندگی مردمان بومی عازم سفر شده بود . او میگوید من مدت ها صبر کردم تا در زمان مناسبی این عکس را بگیرم . دلیلش هم شدت وزش باد بود که کار من را سخت می کرد . هر عکسی می تواند بهترین باشد ولی به شرط این که در زمان مناسبی گرفته شود .
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....