نگاه سوزان

نگاه سوزان | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A BURNING GAZE | National Geographic Photo of the Day

«مسافران» یکی از اقلیت های قومی کشور ایرلند هستند که زندگی عشایری دارند. این قوم قرن هاست که با این سبک زندگی تطبیق یافته اند و البته به حاشیه رانده شدن خود از سوی جمعه را تحمل کرده اند. ماریان زی (Marian Z) به عنوان بخشی از کار یک کارگاه عکاسی مداوم، هر ساله از این قوم عکاسی می کند. ماریان می گوید:
در ابتدا مشکل بود که بخواهیم اعتماد افراد این قبیله را جلب کنیم، چرا که به شدت با بی توجهی و نژادپرستی  از سوی عموم مردم مواجه می شوند. اما سال هاست که از مینی (سمت چپ)، خواهر برادران و دیگر فامیل هایش عکاسی کرده ایم هر سال بر می گردیم و عکس ها را به آن ها می دهیم و به ما اجازه می دهند تا از باقی افراد خانواده عکاسی کنیم.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....