ویدیو HD

دوره قاجاریه

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر پاسکال کوست فرانسوی

اگر به یاد داشته باشید تا چندی پیش با طراحی های اوژن فلاندن به سرتاسر ایران در دوره قاجار سفر کردیم. اوژن هنرمند و جهانگرد فرانسوی در دوره قاجار به همراه پاسکال کوست به ایران آمده و  بسیاری از بناهای تاریخی ایران را طراحی کرده است. پاسکال کوست همراه اوژن نیز یک هنرمند بوده و مانند او از بناهای ایرانی ...

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی

به انتهای سفر کارناوال با اوژن فلاندن هنرمند و جهانگرد فرانسوی در دوره قاجار رسیده ایم! سفرهای تاریخی و زیبایی که به کمک طراحی های این هنرمند فرانسوی صورت گرفته است. اگر برای اولین بار است که قصد دارید در این سفرها شرکت کنید پیشنهاد ما به شما دیدن 4 سفر قبلی نیز می باشد تا با سبک و سیاق این ماجراجویی تاریخی آشنا شوید. مجموعه اول طراحی های او در ...

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی

به قسمت های انتهایی سفرهای تاریخی و تصویری کارناوال در دوره قاجار رسیده ایم! سفرهایی که به همراه هنرمند و جهانگرد مشهور فرانسوی  اوژن فلاندن آغاز کرده و امروز در مرحله چهارم آن قرار داریم. اوژن در دوره قاجار به ایران سفر کرده و تمامی بناهای تاریخی ...

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی

همچنان سفرهای تاریخی کارناوال همانند گذشته ادامه دارد! اگر از همراهان همیشگی کارناوال باشید در دو سفر گذشته مان با اوژن فلاندن  به ایران دوره قاجار سفر کردیم. برای کسانی که شناختی از فلاندن ندارند باید بگویم که او یک نقاش، خاورشناس و جهانگرد فرانسوی بود که در دوره قاجاریه و در زمان سلطنت محمدشاه به همراه یک هنرمند فرانسوی دیگر به نام پاسکال کوست  وارد ایران شد. او طی سفرش به جای جای ایران بناهای ...

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی

سفرهای هیجان انگیز کارناوال به دل تاریخ همچنان ادامه دارد! اگر به یاد داشته باشید چندی پیش به همراه اوژن فلاندن خاورشناس و جهانگرد فرانسوی به ایران دوره قاجار سفر کردیم و طراحی های بی نظیر او از ایران آن دوره را مشاهده کردیم. سفر قبلی ما به همراه فلاندن که تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی | مجموعه اول نام داشت به شهرهای ماکو، تبریز، ...

تصاویر ایران دوره قاجار حاصل سفر توریست فرانسوی

سفری تصویری به ایران در دوران صفویه را به یاد دارید؟ همراه با ژان شاردن هنرمند و جهانگرد فرانسوی به دل تاریخ رفته بودیم و از بناهای تاریخی ایران در دوره صفویه بازدید کردیم. امروز نیز قصد داریم سفرهایی ...

کلیه حقوق مادی و معنوی کارناوال برای شرکت کاروان سفرهای هیرمان محفوظ است. استفاده از محتوای سایت تنها در صورت پذیرش شرایط و ضوابط امکان پذیر است.