ویدیو HD

طبیعی

کاپادوکیه

بازهم یک حس متفاوت ؛ چیزی ما بین آرامش و هیجان … بار دیگر به آسمان می رویم اما با روشی متفاوت و شاید ابتدایی به سان مردمانی که برای اولین بار پرواز را اختراع کردند ؛ آن روزها که هنوز هواپیماهای امروزی بال پرواز نداشتند و انسان با سازه های دیگر راهی به میان ابرها پیدا می کرد . سواربر بالن خواهیم ...

کلیه حقوق مادی و معنوی کارناوال برای شرکت کاروان سفرهای هیرمان محفوظ است. استفاده از محتوای سایت تنها در صورت پذیرش شرایط و ضوابط امکان پذیر است.