شکارگاه مبارک

شکارگاه مبارک| عکس روز نشنال جئوگرافیک

Happy Hunting Grounds |  National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یک شیر آفریقایی را می بیند که در یک غروب زیبا در دلتای "بوستاوانز اگاوانگا" Botswana’s Okavango در حال استراحت است. شیرهای ماده در این دلتا شکار خود را در طول روز و یا بیشتر اوقات شب ها انجام می دهند. البته برخی از آنها هم تنها در طول روز و هنگامی که گله های بوفالوها در حال حرکت هستند، شکار می کنند.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....