شیرجه ناگهانی

شیرجه ناگهانی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Nosedive | National Geographic Photo of the Day

مرغ ماهی خوار شمالی را می بینید که با شیرجه ای ناگهانی درون آب های جزیره ناس اسکاتلند، در پی شکار غذای روزانه اش است. مرغان ماهی خوار می توانند با سرعت 112 کیلومتر در ساعت سطح را بشکافند و به درون آب شیرجه بزنند در همین هنگام نیز سوراخ بینی این پرندگان به سرعت بسته می شود و به آن ها این امکان را می دهد تا عمق 15 متری فرو بروند. فیلیپ فونکوئوا عکاس این ثبت بی نظیر می گوید:
این عکس را از درون قسمت زیر آبی قایق کوچکی به ثبت رساندم اطراف قایق پر بود از هزاران مرغ ماهی خواری که در حال پرواز، شکار ماهی و سر وصدا بودند.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....