کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
به موسیقی که با صدای طبیعت برای شما پدید آورده ایم گوش کنید. خود را در بیابانی وسیع و پر از خالی تصور کن که جز خودت هیچ موجود زنده ی دیگری را نمی توانی بیابی. هوا رو به تاریکی است با قدم هایی آرام به سوی انتهای این دشت حرکت می کنی ولی نمی دانی که هیچ انتهایی را برای این دشت نمیتوان تصور کرد. بادی ملایم می وزد و کمک کم دلت را حسی نا آشنا فرا می گیرد. بیشتر که پیش می روی درختی تنومند و بزرگ را می بینی که بر پهنه ی این سرزمین گویی هزاران سال است آرامیده و بدون کوچکترین حرکتی انتظار تو را می کشد. نزدیکش می شوی، دلت آشوب است. به تنه ی درخت تکیه می دهی و از خستگی چشمانت را می بندی. باد با سرعت بیشتری در حال وزیدن است که ناگهان باران شروع به باریدن می کند. کمی بعد طراوت این بیابان را اسیر خود کرده و بوی تازگی همه جا را فرا می گیرد. راه برای تو همان راه خواهد بود ولی زنده تر. این بار کارناوال برای شما موسیقی پر از رمز و راز در کنار صدای باران پدید آورده است. باید چشمان خود را ببندید و اجازه دهید تا تصوراتتان شما را هدایت کنند و ممکن است راه شما همین بیابان بی انتها باشد. خوب گوش کنید، تصور کنید و لذت ببرید.
دیدگاه ها : 1
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X