کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
فلوت برایت نواخته می شود و داستان های زیادی برای گفتن دارد. از غروب های آرام بیابان تا شهرهایی که مردمان آن در حسی عجیب فرو رفته اند. همیشه نوای این ساز یاد آور داستان های غمگین زیادی بوده که در طول زمان تبدیل به خاطرات شده اند. صدای پرندگانی را می شنوی که همراه با صدای این ساز برای خود آواز می خوانند تا شاید کمی از غم آن کاسته شود. می گذرد این زندگی، تمام می شود این داستان. خوب گوش کن، چشمان خود را ببند و به یاد بیاور لحظاتی را که غرق در تفکرات خود بوده ای. این بار کارناوال برای شما نوای ساز فلوت را در کنار صدای پرندگان به ارمغان آورده تا قسمتی از آرامش شما را بوجود بیاورد. فلوت سازی است غمگین که می تواند آرامشی زیبا را به شما القا کند. به کنار پنجره برو، به بیرون نگاه کن و سپس چشمان خود را ببند و صدای پرندگان در کنار نوای ساز فلوت را بشنو.
دیدگاه ها : 4
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X