کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
می نوازد برای تو این صدای طنین انداز و آرامش بخش طبیعت. آوای بارش باران را می شنوی، وجود تو همانند قطرات پاک باران در آمده و زمان آن رسیده تا مدت زمانی خودت را رها کنی. این بار نیز گوش های خود را به کارناوال بسپار، برایت دنیایی ساخته ایم به زیبایی یک عصر دل انگیز بارانی. لیوان چای خود را کنارت بگذار، بر روی صندلی بنشین و چشم هایت را ببند و گوش هایت را با نوای باران و موسیقی همراه کن. کمی که از بارش باران میگذرد صدای رعد و برق را می شنوی که به گوش می رسد، این صدای غرش طبیعت است. ابرها همه جا را فرا گرفته اند و گویی خورشید برای استراحت در پشت آن ها به خوابی خوش فرو رفته است. بادی خنک می وزد، شاخه های درختان تکان می خورند، پرندگان را می بینی که برای خیس نشدن پناه گرفته اند. به خیابان که نگاه می کنی مردم در حال دویدن هستند تا مبادا آنان نیز مانند پرندگان خیس شوند. بگذار دلت خیس شود، بگذار گوش هایت با نوای طبیعت و باران همراه شوند، در ذهن خود دنیایی بساز، دنیایی که دوستش داری. در این قسمت از صدای طبیعت به موسیقی گوش می دهیم که با صدای باران و رعد و برق تلفیق شده است.
دیدگاه ها : 54
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X