ضرباهنگ در رد اسکوئر

ضرباهنگ در میدان قرمز | عکس روز نشنال جئوگرافیک

RHYTHM IN THE RED SQUARE | National Geographic Photo of the Day

ایگور ایوانکو عکاس خبری از مسکو، روسیه ای عکس را در فستیوال بین المللی موسیقی ارتش مسکو به ثبت رسانده. ایوانکو می دانست که در آن شب قرار است آتش بازی برگزار شود
از آن جا که می دانستم چه برنامه هایی اجرا می شود، پیش از این تصویر مراسم را در ذهنم کشیده بودم پس از این که بهترین زاویه را پیدا کردم، برای آن که تمام جرقه های آتش بازی را ثبت کنم، عکس را با کمی شیب ترکیب بندی کردم
این عکس در مسابقه عکس های موضوعی نوامبر 2016 در مجله نشنال جئوگرافیک منتخب و منتشر شد. **رد اسکوئر میدان بزرگ شهر موسکو می باشد. برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید. و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....