زیر دریا در نوری متفاوت

زیر دریا در نوری متفاوت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sea Things in a New Light| National Geographic Photo of the Day

نور پس زمینه ای که بر تخم های اختاپوس می تابد باعث شده تا آنها همچون دسته ای از کپسول های ظریف و منقوش به نظر برسند. بر اساس گفته های عکاس این اثر Jevin Surjadi ، ثبت این تصویر کار چندان ساده ای نبوده است. وی در این باره می گوید:
با وجود کمک استاد غواص در نگه داشتن فلاش برای نور پس زمینه، نور مرتبا بر جای نامناسبی قرار می گرفت. علاوه بر این امواج دریا، تخم ها را به این سو و آن سو حرکت می دادند. نهایتا در یک فرصت مناسب، هنگامی که در قاب دوربین تجمع بیش از حد جانداران در یک سو و تعداد کم آنها را در سوی دیگر وجود نداشت ، این تصویر ثبت شد.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....