تاب صبحگاه

تاب صبحگاه | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sunrise Swing | National Geographic Photo of the Day

دختران جوان همگام خورشید از خواب برخواسته اند و مشغول تاب بازی در تابی دست ساز می باشند. این کودکان از اهالی قبیله تپه آخا در تایلند هستند. پراساد آمباتی این عکس را برای بخش مسافر نشنال جئوگرافیک گرفته است و در موردش می نویسد:
من لحظه ای که دخترک در هوا و بر فراز کوهستان ثبت شده و خورشید از پشتش دیده می شود را دوست دارم. وجود درختان در سمت راست سبب تعادل عکس شده اند. این فوق العاده است که کودکانی در این سن و سال به این زودی از خواب برخیزند و مشغول بازی شوند کودکانی از این دست که این قدر با طبیعت اخت گرفته باشند، بسیار نیستند.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....