جاذبه های گردشگری بدروم :

بدروم یکی دیگر از شهرهای کشور ترکیه است که علی رغم پتانسیل های گردشگری و جاذبه های منحصر به فردش، همواره در سایه ی شهرهایی چون آنتالیا و استانبول باقی...

از کودکی در مجله های دانستنی و بخش های هیجان انگیز روزنامه با نام عجایب هفتگانه جهان باستان بسیار برخورد کرده ایم و شاید در این میان نام باغ های معلق...