دیدنی های قم :

همه ی ما زمانی که به سفر می رویم، در کنار تمام ساعاتی که برای تفریح و خلق خاطرات خوش صرف می کنیم، ساعاتی را هم به خرید سوغاتی اختصاص می دهیم؛ سوغاتی ک...

طبیعت همیشه در سرسبزی خلاصه نمی شود. گاه قلم آفرینش رنگ های دیگری را هم به آن افزوده و تصویری تازه خلق کرده است. از کوه و کوهستان و جنگل و دریا که بگذ...

یکی از انواع گردشگری که در کشور ما و کشورهای اسلامی بسیار طرفدار دارد، گردشگری مذهبی است. امروز کارناوال قصد دارد به زیارت خواهر امام رضا(ع) در شهر...