روستاهای پلکانی ایران :

پیش از این با هم راهی استان گیلان شدیم و یکی از شهرهای دیدنی ایران عزیزمان را از نظر گذراندیم. به ماسوله رفتیم و تاریخچه و معماری آن را بررس...

امروز می خواهیم شما را به مقصدی جذاب و فراموش نشدنی دعوت کنیم که شاید بارها و بارها اسمش را شنیده باشید و کمی از زیبایی هایش بدانید. مقصدی د...

راهی روستایی شگفت انگیزی در میان دو کوه هستیم که با معماری پلکانی شکل گرفته و چشمان بسیاری را به خود خیره ساخته است. با کوچه هایش که هم قدم می شو...

کوله بارمان را بسته و می خواهیم قدم در مسیری تازه بگذاریم؛ به جایی می رویم به دور از هیاهوی شهر و قیل و قال های روزمره اش. مقصدمان روستایی تماشایی...

روستاهای ایران جزء شگفت انگیزترین سکونت گاه هایی هستند که در اقلیم های متفاوتی شکل گرفته و محل امنی را برای زندگی ایجاد کرده اند. یکی از انواع معماری...

تلفیق تاریخ و طبیعت تصویری ماندگار را ترسیم و به برخی نقاط کشورمان هدیه کرده است تا بر جذابیت های آنها بیافزاید. روستا ها نمونه ی خوبی از این ترکیب...

ایران؛ این سرزمین کهن چندهزار ساله با پیشنیه ی تاریخی غنی و طبیعت نابش، حرف های زیادی برای گفتن دارد، کافی است تا پای صحبتش بنشینی، گوش بسپاری و چشم ب...

سرزمینمان ایران جلوه های زیادی برای دیدن و اندیشیدن در خود جای داده است. باید قدم در جاده بگذاریم و به گوشه گوشه ی آن سر بزنیم تا بتوانیم همه ی آنها ر...

چندی پیش کارناوال به معرفی روستای پالنگان | ماسوله ای بر قامت کوه های کردستان پرداخت و همراهان خود را با این روستای پلکانی آشنا کرد. زیبایی...

راهی مقصدی هستیم که لبریز از زیبایی است و سرشار از ذوق و هنر... بار سفر بسته ایم و راهی گوشه ای از ایران و یکی از مناطق کوهستانی غرب کشور را برای س...

شهر و شهر نشینی گاه امان آدمی را می برد... گاه دلت میخواهد از هر چه که در شهر است دل بکنی و بروی تا شاید کمی از روزمرگیهایت را به فراموشی بسپاری ....

از شهر فراری شده ایم و دلمان برای چشیدن طعم خالص زندگی بسیار تنگ است... به سوی روستایی می رویم که خانه های کاهگلیش پله پله تا آسمان پیش رفته و در آ...