کریسمس :

سال 2016 هم به مانند چشم بر هم زدنی به پایان رسید. مانند همه ی اتفاقات ریز و درشتی که هر روز از کنار ما می گذرند و ما متوجه آن ها نمی شویم. 2016 سا...

سال نو میلادی نزدیک است و شور و هیجان مسیحیان در برای تولد حضرت مسیح و آغاز سال جدید، همه جهان را همانند هر سال به وجد آورده است. ایران هم به واسطه...

از کودکی در میانه زمستان کارتون های تلویزیونی بسیاری دیدیم که بچه هایی موبور با اشتیاق از هدیه های پاپا نوئل حرف می زدند و می خواستند هر چه زودتر به ت...

زمستان که می آید، طبیعت لباس سپیدش را بر تن می کند با آمدن زمستان گویی زنگ آخر به صدا در آمده، زنگ آخری که می گوید چیزی تا پایان سال باقی نمانده اس...

آرام آرام به ایام کریسمس نزدیک می شویم و در جای جای محله های مسیحی نشین شاهد نمایان شدن فروشگاه های تهیه ی لوازم کریسمس و درختان برافراشته ی سرو و کاج...