برنامه ریزی صنعت گردشگری

گردشگری صنعتی است که برای توسعه ی مناسب، نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد. در غیر این صورت به جای اینکه موجب توسعه ی مقاصد شود، خسارت هایی جبران ناپذیر را از خود به جای می گذارد و حتی ممکن است مقصد را از بین ببرد. امروز قصد داریم مفهوم برنامه ریزی صنعت گردشگری را مورد بررسی قرار دهیم. با کارناوال همراه باشید...

برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی صنعت گردشگری

در ابتدای ظهور گردشگری به صورت انبوه ، توسعه ی این صنعت به صورت کاملا اتفاقی و بی برنامه صورت می گرفت. به نیازهای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی یک ناحیه و ساکنان آن توجهی نمی شد و در نهایت موجبات نارضایتی ساکنان و افول مقصد فراهم می گشت.

به منظور جلوگیری از نابودی مقاصد، بسیاری از پژوهشگران بر ضرورت برنامه ریزی تاکید می کنند و اصولی را برای آن ارائه می دهند. تعریف جامعی که می توان از برنامه ریزی گردشگری ارائه داد به صورت زیر است:

برنامه ریزی به معنای توسعه ی کنترل شده و یکپارچه ی گردشگری است، به گونه ای که تاثیرات مثبت بیشینه شود و تاثیرات منفی به حداقل برسد. ( برای آشنایی با تاثیرات گردشگری مطلب اثرات مثبت و منفی صنعت گردشگری را بخوانید)

برنامه ریزی گردشگری

تیم برنامه ریزی

برای انجام برنامه ریزی صحیح، لازم است که این کار به وسیله ی یک تیم صورت گیرد که اعضای زیر را در بر دارد:

*اعضای اصلی

برنامه ریز توسعه ی گردشگری

اقتصاددان گردشگری

برنامه ریز حمل و نقل / زیرساخت گردشگری

متخصص بازاریابی

* سایر اعضا

متخصص محیط زیست

انسان شناس / جامعه شناس

متخصص هتل

مهندس

معمار / طراح

برنامه ریزی گردشگری

سطوح برنامه ریزی

برنامه ریزی گردشگری در سطوح مختلفی صورت می گیرد. باید به خاطر داشت که هر یک از این برنامه ها در سطح خود کاربرد دارد و به عنوان مکمل سطوح دیگر عمل می کند.

برنامه ریزی بین المللی و منطقه ای بر بازاریابی بین کشورها یا هماهنگی تورها و حمل و نقل متمرکز است.

برنامه ریزی ملی برای هماهنگی گردشگری با سایر بخش های اقتصادی یا توزیع فضایی گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه ریزی حوزه ای به صورت تفضیلی تری طراحی می شود و تمرکز آن بر مدیریت تاثیرات ( محیطی، اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و ...) و قابلیت دسترسی محلی می باشد.

برای هر یک از سطوحی که به آن اشاره کردیم، برنامه ریزی به دو صورت امکان پذیر است. این برنامه می تواند جامع باشد و یا به صورت تدریجی صورت گیرد. هر یک از این انواع ویژگی های خاص خود را دارند و ترکیبی از هر دو برای توسعه ی مناسب گردشگری لازم است:

در برنامه ریزی جامع :

انعطاف کمی وجود دارد و یا اصلا انعطافی در آن دیده نمی شود. در صورت بروز مشکلات نمی توان به راهکارهای آن تکیه کرد.

بازه ی 5 تا 7 ساله در نظر گرفته شده است.

برنامه ریز تنها به عنوان یک کارشناس تدوین برنامه عمل می کند و در اجرای برنامه نقشی ندارد.

برنامه ریزی از سطوح بالا آغاز شده و تا سطوح پایین تر ادامه می یابد.

برنامه ریزی کاملا به صورت کلی و عام است.

تنها به سطح ملی برنامه ریزی توجه می شود.

به دلیل جدا شدن بخش برنامه ریزی و اجرا شکافی بین این دو بخش ایجاد می شود.

در مقایسه با برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی تدریجی مزایای بیشتری دارد و هزینه های بیشتری را نیز در بر می گیرد .

در برنامه ریزی تدریجی :

رویکردی یکپارچه وجود دارد و همه چیز مرتبا مورد بازنگری و پایش قرار می گیرد. این امر موجب می شود که در مواقع بروز مشکلات و موانع به راحتی واکنش نشان دهد.

برنامه ریز از زمان برنامه ریزی تا اجرای برنامه نقش تسهیل کننده را بر عهده می گیرد.

برنامه ریزی از سطوح خردتر تا سطوح کلان انجام می شود.

برنامه ریزی کاملا به صورت محلی و جزئی می باشد.

به سطوح مختلف برنامه ریزی گردشگری توجه می شود.

به دلیل همبستگی و یکپارچگی میان برنامه ریزی و اجرا، مشکلات کمتری به وجود می آید.

برنامه ریزی گردشگری

اصول برنامه ریزی گردشگری

مهم ترین چیزی که در برنامه ریزی گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمامی مسائل زیر در آن رعایت شوند:

1- اهداف دقیقی تعیین و مشخص گردد و به این سوال پاسخ دهیم که از طریق گردشگری به چه چیزی قرار است دست پیدا کنیم؟

2- مطالعات امکان سنجی و ارائه ی پیشنهاداتی برای توسعه ی زیست محیطی و زیرساختی صورت گیرد.

3- شکل ها و مقیاس های مناسب گردشگری شناسایی شوند.

4- در مورد جاذبه های موجود و بالقوه ی گردشگری، خدمات و تسهیلات و نحوه ی بهبود یا توسعه ی آنها تحقیق کامل انجام شود.

5- تاثیرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی گردشگری مورد بررسی قرار گیرند.

6- تحقیقات و پیش بینی های بازار برای حصول اطمینان از وجود تقاضا و سازگاری آن با نوع توسعه ی برنامه ریزی شده انجام گردد.

7- در نهایت تمام برنامه در مرحله ی اجرا باید به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.

دانشنامه گردشگری

با #مفاهیم و دانش گردشگری در کارناوال آشنا شوید.

دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....