انحصار طلب

انحصار طلب | عکس روز نشنال جئوگرافیک

UNWILLING TO SHARE | National Geographic Photo of the Day

نینگ یو پائو پس از ورود به گودال آبی در پارک ملی اتوشا در کشور نامبیا شاهد صحنه وحشتناکی بود. چهار شیر ماده در حال جشن گرفتن برای کشتار یک بز کوهی بودند تا این که بوی خون گروهی از کفتارها را به محل حادثه کشاند از آن جا که تعداد کفتارها بیش  از شیرها بود، دست آخر این کفتارها بودند که بز کوهی را از آن خود کردند.
دیدگاه ها : 1
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....