جمعه ۲۸ دی

ساعت محلی : ۱۵:۲۰

+۰۳:۳۰

1.2 °c دمای کنونی

آنکارا

X