نقاشی پاستلی زمستان | Winter Pastels

نقاشی پاستلی زمستان | Winter Pastels   عکاس این تصویر هنری " سونیا سوخی " ( Sonia Sokhi ) است. یک پیاده روی ساده در میان مزرعه، فرصت تماشا و ثبت این منظره در کادر دوربین را برای این هنرمند فراهم آورد. این بهشت که درست مانند نقاشی چشم نواری است در منطقه ی " Vӧlkermarkt " در استان کارینتیا ( Carinthia ) اتریش قرار دارد. تصویری از تپه ای رنگارنگ و سرد در میانه ی عکس و مرزعه ای که گویی در آن ایستاده ای، حس بی نظیر بودن در مکان را به تو القا می کند.
دیدگاه ها : 0
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....