کارناوالِ جدیدی در راه است
خبرم کن arrow_back

فلکده در ردای پاییزی | تصاویری از شکوه طبیعت مازندران

 یکی از حال خوب کننده ترین اتفاقات این است که چند روزی بی خیال تمام دغدغه های کاری و زندگی شوی، کوله ات را برداری و با بهترین دوستان بزنی به دل کوه و جنگل.. از دود و دم شهر فاصله بگیری و در اکسیژن خالص فرو روی.. این بار رنگ ها را از برگ درختان خزان زده بیاموزی و طبیعت ناب میهنت را در آغوش بکشی..

و بی هیچ حرفی این شکوه را شکر گویی و بیش از پیش عاشق وطنت شوی.

کم نیستند کسانی که حرف سفر را تنها سالی یک بار و به هنگام جور بودن تمام امکانات پیش می کشند و نمی دانند سفر همین است که بروی..

و نمی دانند که چه موهبتی را به سادگی از کف می دهند

شاید اصلا نام فلکده به گوش تان نخورده باشد، اما اگر اواسط ماه آبان، در میان جنگل های دو هزار سه هزار مازندران و در نزدیکی تنکابن به گردش بپردازی، تازه درخواهی یافت طبیعت پاییزی یعنی چه.. کارناوال نیز خود بار و بنه سفر را سبک برداشت و با جمعی دوستانه راهی طبیعت فلکده شد

چیزی که در ادامه خواهید دید تنها گزیده ای از تصاویر پاییز فلکده و سفرنامه تصویری کارناوال است. در آینده ای نزدیک مفصل از جاذبه هایش سخن خواهیم گفت و نحوه دسترسی به این بهشت مازندرانی را شرح خواهیم داد.

پیش از این با هم چندین گزارش اختصاصی کارناوال در فصل پاییز را دیدیم:

تصاویر روز برفی تهران | حریر زمستانی بر چهره پاییزی پایتخت

تصاویری زیبا از روستای آهار | گزارش پاییزی کارناوال

تصاویری پاییزی از پارک جمشیدیه تهران

 

 حال شما نیز بار دیگر همراه کارناوال، ساعاتی از فضای شهری دور شوید و این بار زیبایی ناب پاییز را در طبیعت مازندران نوش کنید.

تصاویر فلکده مازندران | Photo by : Zeynab Shirazi | Karnaval
Photo by : Zeynab Shirazi | Karnaval

 1) در پیچاپیچ جاده چالوس بودیم و محو زیبایی خزان و زمستان

پاییز جاده چالوس
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
پاییز جاده چالوس
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
پاییز جاده چالوس
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
پاییز جاده چالوس
photo by Morteza Esfandyar

2) در نزدیکی فلکده خزان روی دیگری از خودش را نشان میهمانان ماجراجویش داد..

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

3) دلبری های خزان در طی مسیر به قدری بود که گذر از آن دشوار می نمود.. 

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

4) آن گاه، دخترک به آستانه بهشت رسید، لختی ایستاد و خواست که به بُهتش کمی امان دَهد!

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

5) به تمام شکوه هستی سوگند! مگر بهشت چیزی جز این است؟ لبخند، دوستی و آغوش رنگارنگ طبیعت...

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

6) زمین چرخید و چرخید و چادر سیاه شب را بر سر کشید و کمی بعد، چشم باز کرد و در زیر انوار طلایی خورشید، مو افشان رقصید.. 

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

7) و حال زمان آن بود تا در این پهنه سبز و زرد و نارنجی غرق شوی، کوه را بدوی، هوا را در آغوش بکشی

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Morteza Esfandyar

8) از بالا به تماشا نشستن موج های آبی دریا، حالی دیگر داشت

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

9) هنوز ساعاتی نگذشته، اما بازگشت را گریزی نیست..

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

10) خورشید خسته، اندک اندک چشم فرو می بندد ...

تصاویری از پاییز فلکده
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

سخن آخر

تصاویری که دیدید خلاصه ای بود از سفر کارناوال به میان شکوه پاییزی فلکده در استان مازندران و در دل جنگل های دو هزار تنکابن.

تا به حال به فلکده رفته اید؟

از طبیعت های بکر ایران کجا را می شناسید؟

قشنگ ترین طبیعت پاییزی که از نزدیک دیده اید، کجا بوده؟

دیدگاه ها، خاطرات و عکس های خود را با ما در میان بگذارید و به ما بگویید این بار کارناوال به کجا سفر کند.

ورود به صفحه اختصاصی راهنمای سفر به تنكابن
دیدگاه ها : 4
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....