معرفی، نقد و بررسی و خرید آنلاین بلیت تفریحات

پاتایا رو بگرد :)

تایلند، استان چون بوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، خیابان بیچ 10، کوچه 218، باغ گیاه شناسی نونگ نوچ

امتیاز کاربران: 4.1 از 5 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 20:00

هزینه: 

41,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.7

تایلند، استان چونبوری، پاتایا، منطقه ساتاهیپ، روستای ناچوم تیان، جاده بان ین7، ناحیه 9

امتیاز کاربران: 4 از 8 رای


مدت بازدید: 

4 تا 8 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

98,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.6

تایلند، استان چونبوری، پاتایا، جاده پاتایا-ناکلوا، خیابان ناکلوا 12

امتیاز کاربران: 4.7 از 6 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 08:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

41,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.5

تایلند، پاتایا، منطقه واکینگ استریت

امتیاز کاربران: 4.7 از 3 رای


مدت بازدید: 

15 تا 30 دقیقه

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 17:00 تا 4:00 صبح

هزینه: 

66,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.5

تایلند، استان چونبوری، شهر پاتایا، بزرگراه پاتایا- چونبوری، بزرگراه چونبوری، شیپ فارم پاتایا

امتیاز کاربران: 4.3 از 8 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 19:00

هزینه: 

4,000 تومان

تایلند، پاتایا، جاده ساتاراناپرایوت

امتیاز کاربران: 4.4 از 5 رای


مدت بازدید: 

1 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 22:00

ورودی: 

رایگان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، محله نانگ پلا لای

امتیاز کاربران: 4.5 از 4 رای


مدت بازدید: 

3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 18:30

هزینه: 

33,000 تومان

تایلند، استان چنبوری، منطقه ساتاهیپ، ناجومتین 8، فرعی 888

امتیاز کاربران: 3.7 از 4 رای


مدت بازدید: 

4 تا 7 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

107,000 تومان

امتیاز کارناوال

3.8

تایلند، استان چانبوری، پاتایا، بخش بانگ لومونگ، جاده سوخومی، ناحیه 12، بازار شناور پاتایا

امتیاز کاربران: 4.4 از 5 رای


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 20:00

هزینه: 

16,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، ناحیه نونگ پرو، محله موانگ پاتایا، جاده پاتایا سای 2، گالری هنر در بهشت


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 21:00

هزینه: 

41,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، بخش بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده پاتایا سونگ، مرکز خرید ساحلی سنترال فستیوال


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 11:00 ظهر تا 23:00

تایلند، استان چونبوری، بخش بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جزیره مرجانی کولان

امتیاز کاربران: 4.3 از 1 رای


مدت بازدید: 

1 ساعت و نیم تا 2 ساعت و نیم

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 24 ساعته

تایلند، استان چون بوری، منطقه بنگ لامونگ ، شهر پاتایا، جاده سوخومویت


مدت بازدید: 

1 ساعت تا 1 ساعت و نیم

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 7:00 صبح تا 22:00

هزینه: 

24,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا


مدت بازدید: 

1 ساعت و نیم تا 2 ساعت و نیم

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 08:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

4,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده ساحلی


مدت بازدید: 

1 ساعت و نیم تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 11:00 ظهر تا 23:00

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، ناحیه نونگ پلا


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 09:00 صبح تا 21:00

هزینه: 

49,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده دوم جامتین


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 09:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

49,000 تومان

تایلند، استان چونبروی، ناحیه ساتاهیپ، شهر پاتایا، محله نا چوم تیان، جاده سوخومویت، خیابان بِن یِن


مدت بازدید: 

45 دقیقه تا 1 ساعت و نیم

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 09:00 صبح تا 18:00

ورودی: 

رایگان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده تپراسیت


مدت بازدید: 

1 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 17:00 تا 23:00

تایلند، استان چنبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده پاتایاسایونگ


مدت بازدید: 

1 ساعت تا 2 ساعت و نیم

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 11:00 ظهر تا 23:00

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده جنوب پاتایا


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 21:00

استان چونبوری، منطقه بانگ لامونگ، شهر پاتایا، ناحیه نونگ پرو، جاده سنترال پاتایا


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 21:00

تایلند، استان چونبوری، منطقه سریراچا، نونگخام


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 08:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

37,000 تومان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، جاده دوم جامتین


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، جاده سوخومویت


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 09:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

41,000 تومان

سوالی دارید؟
021 9102 4260

کلیه حقوق مادی و معنوی کارناوال برای شرکت کاروان سفر های هیرمان محفوظ است. استفاده از محتوای سایت تنها در صورت پذیرش شرایط و ضوابط امکان پذیر است.

FLIGHT TICKET