معرفی، نقد و بررسی و خرید آنلاین بلیت تفریحات

تایلند رو بگرد :)

بیشترین امتیاز

مشاهده روی نقشه

امتیاز کارناوال

4.9

بانکوک، اسکله ماهاراج، جاده نافرا لَن، کاخ بزرگ

امتیاز کاربران: 4.7 از 9 رای


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:30 صبح تا 15:30

هزینه: 

306,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.8

تایلند، پوکت، منطقه کاتو، خیابان مو

امتیاز کاربران: 4.2 از 9 رای


مدت بازدید: 

1 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

551,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.8

تایلند، بانکوک، منطقه بانکوک یای، ناحیه وات آرون، کوچه وانگ دوئم 158

امتیاز کاربران: 4.8 از 6 رای


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:30 صبح تا 17:30

هزینه: 

30,000 تومان

تایلند، استان چون بوری، منطقه بنگ لامونگ، شهر پاتایا، خیابان بیچ 10، کوچه 218، باغ گیاه شناسی نونگ نوچ

امتیاز کاربران: 4.1 از 5 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 20:00

هزینه: 

306,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.7

تایلند، استان چونبوری، پاتایا، منطقه ساتاهیپ، روستای ناچوم تیان، جاده بان ین7، ناحیه 9

امتیاز کاربران: 4 از 8 رای


مدت بازدید: 

4 تا 8 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

729,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.7

تایلند، پوکت، شهرستان مینگ، شهر کارون، جاده غربی چائوفا، خیابان یوت سان 1، مجسمه بودای بزرگ

امتیاز کاربران: 4.9 از 7 رای


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 6:00 صبح تا 19:00

ورودی: 

رایگان

امتیاز کارناوال

4.6

تایلند، پوکت، شهرستان مینگ، ناحیه ویچیت، ساحل کیپ پنوا

امتیاز کاربران: 3.9 از 7 رای


مدت بازدید: 

1 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:30 صبح تا 16:30

هزینه: 

110,000 تومان

تایلند، بانکوک، منطقه پاتوم وان، جاده رامای اول

امتیاز کاربران: 4.3 از 6 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 22:00

امتیاز کارناوال

4.6

تایلند، استان چونبوری، پاتایا، جاده پاتایا-ناکلوا، خیابان ناکلوا 12

امتیاز کاربران: 4.7 از 6 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 08:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

306,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.5

تایلند، پاتایا، منطقه واکینگ استریت

امتیاز کاربران: 4.7 از 3 رای


مدت بازدید: 

15 تا 30 دقیقه

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 17:00 تا 4:00 صبح

هزینه: 

490,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.5

تایلند، بانکوک، ناحیه لومپینی، جاده فلوئن چیت، خیابان لانگسوئان 68/1


ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 18:00 تا 23:30

امتیاز کارناوال

4.5

تایلند، استان چونبوری، شهر پاتایا، بزرگراه پاتایا- چونبوری، بزرگراه چونبوری، شیپ فارم پاتایا

امتیاز کاربران: 4.3 از 8 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 19:00

هزینه: 

36,000 تومان

تایلند، پاتایا، جاده ساتاراناپرایوت

امتیاز کاربران: 4.4 از 5 رای


مدت بازدید: 

1 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 22:00

ورودی: 

رایگان

امتیاز کارناوال

4.4

تایلند، استان کامفائنگ فت، پارک ملی خلانگ لن

امتیاز کاربران: 4.5 از 4 رای


مدت بازدید: 

2 تا 6 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

تایلند، استان چونبوری، منطقه بنگ لامونگ، محله نانگ پلا لای

امتیاز کاربران: 4.5 از 4 رای


مدت بازدید: 

3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:00 صبح تا 18:30

هزینه: 

245,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.2

تایلند، حومه شرقی پاتایا، شهرک نونگ پرو، خیابان 7

امتیاز کاربران: 4.7 از 4 رای


مدت بازدید: 

3 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 8:30 صبح تا 19:00

هزینه: 

735,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.1

تایلند، بانکوک، منطقه خلانگ سام وا، جاده پانیاینترا 99، پارک سافاری ورلد

امتیاز کاربران: 4.6 از 5 رای


مدت بازدید: 

4 تا 8 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 09:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

919,000 تومان

تایلند، استان چنبوری، منطقه ساتاهیپ، ناجومتین 8، فرعی 888

امتیاز کاربران: 3.7 از 4 رای


مدت بازدید: 

4 تا 7 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

790,000 تومان

امتیاز کارناوال

3.8

تایلند، استان پوکت، شهر پوکت، محله تالات یای، جاده فانگ انگا

امتیاز کاربران: 4.4 از 3 رای


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 19:00

هزینه: 

306,000 تومان

امتیاز کارناوال

3.8

تایلند، استان چانبوری، پاتایا، بخش بانگ لومونگ، جاده سوخومی، ناحیه 12، بازار شناور پاتایا

امتیاز کاربران: 4.4 از 5 رای


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 20:00

هزینه: 

122,000 تومان

تایلند، پوکت، منطقه کتو، جاده ویکیتسونگ کرام، خیابان سوی نامتوک، پارک زیپ لاین پوکت


مدت بازدید: 

3- 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

8:00-17:00

تایلند، بانکوک، خیابان سوخومویت 2


ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 6:00 صبح تا 22:00

بانکوک، واتهانا، خلانگ توئی شمالی، کوچه سوخومویت 19

امتیاز کاربران: 4.4 از 2 رای


مدت بازدید: 

1 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 10:00 صبح تا 22:00

بانکوک، جاده راما 1، کوچه کاسمان 2


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 18:00

هزینه: 

122,000 تومان

بانکوک، منطقه چتاکا، ناحیه چتاکا، جاده کمفاینگ فت، بازار چتاکا

امتیاز کاربران: 4.5 از 3 رای


مدت بازدید: 

2 تا 5 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز یکشنبه 9:00 صبح تا 18:00

سوالی دارید؟
021 9102 4260

کلیه حقوق مادی و معنوی کارناوال برای شرکت کاروان سفرهای هیرمان محفوظ است. استفاده از محتوای سایت تنها در صورت پذیرش شرایط و ضوابط امکان پذیر است.