معرفی، نقد و بررسی و خرید آنلاین بلیت تفریحات

تفلیس رو بگرد :)

امتیاز کارناوال

5

گرجستان، تفلیس، تپه ناریکالا

امتیاز کاربران: 4.7 از 6 رای


مدت بازدید: 

1 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

امتیاز کارناوال

4.8

در فاصله 8.5 کیلومتری از جنوب شرقی شهر گوری- کرانه چپ رود کرا

امتیاز کاربران: 4.4 از 6 رای


مدت بازدید: 

2 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 19:00

هزینه: 

26,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.6

گرجستان، تفلیس، منطقه آولاباری، تپه ایلیا، کلیسای جامع تثلیث

امتیاز کاربران: 4.8 از 4 رای


مدت بازدید: 

1 تا 2 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 18:00

ورودی: 

رایگان

امتیاز کارناوال

4.5

گرجستان، تفلیس، پارک متاتسمیندا

امتیاز کاربران: 4 از 6 رای


مدت بازدید: 

2 تا 4 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 09:00 صبح تا 23:00

هزینه: 

18,000 تومان

امتیاز کارناوال

4.3

گرجستان، تفلیس، خیابان الکساندر والچریلیدزه 2

امتیاز کاربران: 4.2 از 5 رای


مدت بازدید: 

3 تا 6 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 22:00

امتیاز کارناوال

4.3

گرجستان، غرب تفلیس، منطقه واکه، پارکه واکه، خیابان الیا چاوچوادزی، خیابان کوس‌تبا، دریاچه لاک پشت

امتیاز کاربران: 4.5 از 4 رای


مدت بازدید: 

1 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

امتیاز کارناوال

4.3

گرجستان، تفلیس، خیابان شوتا روستاولی 2/4، مرکز خرید گالریا

امتیاز کاربران: 4.1 از 6 رای


مدت بازدید: 

1 تا 3 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 22:00

امتیاز کارناوال

4.2

گرجستان، تفلیس، پارک ملی تفلیس

امتیاز کاربران: 3 از 5 رای


مدت بازدید: 

2 تا 7 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

گرجستان، تفلیس، خیابان بشنوا 9، پارک آبی جینو پارادایس

امتیاز کاربران: 3.1 از 9 رای


مدت بازدید: 

3 تا 7 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 12:00 ظهر تا 22:00

هزینه: 

111,000 تومان

گرجستان، تفلیس، خیابان کتوان تسامبولی


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

گرجستان، استان کاختی

امتیاز کاربران: 4.7 از 3 رای


مدت بازدید: 

4 تا 8 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

گرجستان، استان کاختی، شهر ددوپلیس تسقارو


مدت بازدید: 

3 تا 5 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 24 ساعته

ورودی: 

رایگان

گرجستان، تفلیس، خیابان ارکل، بن بست 6


گرجستان، تفلیس، خیابان روستاولی


گرجستان، تفلیس، خیابان آرچیل میشولادزه، پارک ویک


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 11:00 ظهر تا 01:00 بامداد

گرجستان، تفلیس، خیابان ایون مکابلی


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 12:00 ظهر تا 23:00

گرجستان، تفلیس، خیابان باختریونی، خیابان داویتیس گامرکلی


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 09:00 صبح تا 23:00

گرجستان، تفلیس، خیابان شوتا روستاولی، بلوک 38


گرجستان، تفلیس، خیابان پکینی


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 20:00

گرجستان، تفلیس، ورودی اصلی کلیسای جامع تثلیث تفلیس


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 20:00

گرجستان، تفلیس، خیابان لرمنتوی


ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 10:00 صبح تا 23:00

گرجستان، تفلیس، خیابان ماما داویتی، کلیسای سنت دیوید


مدت بازدید: 

30 دقیقه

ساعت دسترسی: 

صبح تا عصر

ورودی: 

رایگان

گرجستان، تفلیس، خیابان سامقبرو 6


مدت بازدید: 

30 دقیقه

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 11:00 ظهر تا 18:00

هزینه: 

11,000 تومان

گرجستان، تفلیس، خیابان سیونی 3


مدت بازدید: 

30 دقیقه تا 1 ساعت

ساعت دسترسی: 

صبح تا عصر

ورودی: 

رایگان

گرجستان، تفلیس، خیابان لون شاوتلی ۱۱، کلیسای آنچیسخاتی


مدت بازدید: 

1 ساعت

ساعت دسترسی: 

امروز سه‌شنبه 09:00 صبح تا 18:00

ورودی: 

رایگان

سوالی دارید؟
021 9102 4260

کلیه حقوق مادی و معنوی کارناوال برای شرکت کاروان سفرهای هیرمان محفوظ است. استفاده از محتوای سایت تنها در صورت پذیرش شرایط و ضوابط امکان پذیر است.