اثرات مثبت و منفی صنعت گردشگری

همانگونه که می دانید گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است. اما به اشتباه بسیاری از آنها این صنعت را راهی سریع و آسان برای توسعه می دانند و این در حالی است که به تاثیرات مثبت و منفی آن توجهی نمی کنند. این بی توجهی در بسیاری موارد اثرات مخرب جبران ناپذیری را از خود بر جای می گذارد و جامعه دچار بحران های جدی می شود.

با کارناوال در بررسی اثرات مثبت و منفی گردشگری همراه باشید.

دانشنامه گردشگری

تاثیرات منفی صنعت گردشگری

در نخستین روزهای ظهور صنعت گردشگری، دولت ها بدون هیچگونه نیاز سنجی در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش گردشگر کردند و همین امر موجب از بین رفتن بسیاری از مقاصد شد.

اثرات منفی گردشگری در دسته های زیر بررسی می شوند:

1- تاثیرات منفی اقتصادی

مقصد از نظر اقتصادی بیش از حد به گردشگری وابسته می شود.

گردشگری توسط عاملان و سرمایه گذاران فراوان خارجی کنترل می شود و در نتیجه نوعی وابستگی اقتصادی به بیگانگان صورت می گیرد و شکل تازه ای از استعمارگری رابه وجود می آورد.

با تاکید بیش از حد به گردشگری، صنایع دیگر کمرنگ و کمرنگ تر می شوند.

گردشگری باعث به وجودآمدن مشاغل ناپایدار و نامناسب در جوامع میزبان می گردد.

2- تاثیرات منفی زیست محیطی

آسیب به پوشش گیاهی یکی از تاثیرات اجتناب ناپذیر گردشگری در مقصد است.

آلودگی های گوناگون از جمله آلودگی آب، هوا و معماری،  آسیب های جبران ناپذیری را به مقصد وارد می کند.

تراکم جمعیت در مکان های گردشگری بدون توجه به ظرفیت مناسب آن مکان موجب از بین رفتن جاذبه به صورت تدریجی می شود.

تغییرات کاربری زمین ها به ویژه زمین های کشاورزی ازجمله کارهایی است که در جریان توسعه ی بدون برنامه ی گردشگری در مقاصد رخ می دهد. کشاورزان در نتیجه ی سود پایین شغل خود و مقایسه ی آن با درآمد گردشگری ترجیح می دهند از زمین خود استفاده های دیگری داشته باشند. در حالی که به مقطعی بودن این درآمد توجهی نمی کنند.

3- تاثیرات منفی اجتماعی - فرهنگی

توسعه ی نادرست گردشگری، تعارضات و سوء تفاهمات بین فرهنگ ها را افزایش می دهد.

با ورود بی رویه ی گردشگران، این تصور برای مردم محلی پیش می آید که منابع آنها در حال تمام شدن و از بین رفتن است و نوعی حس استثمارشدگی به وجود می آورد.

توجه گردشگران به یک قومیت خاص در مقصد، موجب ایجاد قومیت های مستقل و اصطلاحا درون بوم ها می شود.

مردم سعی می کنند رفتار گردشگران را تقلید کنند و نوعی تهاجم فرهنگی، ایجاد می گردد.

فرهنگ مردم محلی به یک منبع درآمد تبدیل می شود و اصالت مقصد را در خطر جدی قرار می دهد.

دانشنامه گردشگری

تاثیرات مثبت صنعت گردشگری

 اگر صنعت گردشگری با برنامه ریزی در مقصد توسعه یابد، تاثیرات مثبتی را نیز به همراه خواد داشت:

1- تاثیرات مثبت اقتصادی

اشتغال برنامه ریزی شده و کاهش نرخ بیکاری یکی از تاثیرات بسیار مهم گردشگری در مقاصد است.

 ورود ارز خارجی به کشور، تحولی را در اقتصاد به وجود می آورد.

به صورت کاملا تدریجی، ساکنان جوامع نیز از تسهیلات گردشگران استفاده می کنند و استانداردهای زندگی بالا می رود.

2- تاثیرات مثبت زیست محیطی

به دلیل اینکه نواحی طبیعی یکی از منابع درآمدزای مقصد می باشد سعی در حفظ و نگهداری آنها با جدیت بیشتری دنبال می شود.

به منظور رفاه حال گردشگران سعی در نظافت منطقه نیز افزایش می یابد.

مردم محلی از دغدغه های محیطی مطلع می شوند و توجه بیشتری به آن می کنند.

3- تاثیرات مثبت اجتماعی - فرهنگی

گردشگری به عنوان محرکی برای حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می شود.

سنت ها و مراسم فراموش شده به منظور ارائه به گردشگران مجددا احیا می گردند.

تسهیلات و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در مقصد شکل می گیرد.

غرور محلی در ساکنان جوامع نمود پیدا می کند.

دانشنامه گردشگری

با #مفاهیم و دانش گردشگری در کارناوال آشنا شوید.

دیدگاه ها : 1
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....