تصاویر روز برفی تهران | حریر زمستان بر چهره پاییزی پایتخت

برای صبح اولین روز برفی به خودم قول داده بودم که چند ساعت زودتر بیدار شوم و عکاسی از برف نو را به خودم هدیه بدهم!

همین بود که وقتی چشم باز کردم و آسمان برفی از میان پنجره اتاق رخ نمود، از دیدن سپیدی زمستان گون صبح ذوق و شوق به درونم جاری شد.

دانه های سبک بال و رقصان برف در زمین و آسمان گشتی می زدند و دامن های حریر خود را بر روی برگ درختان و فضای خاکستری پایتخت پهن می کردند.

چون پیامبران سپید روی زودهنگامی بودند که رسالت شان زدودن دود و دوده پایتخت بود

پیامبرانی که لبخند را بر صورت و بارقه های خوشی را برای چشمان شهروندان تهرانی به ارمغان آوردند. 

در این میان شگفتی طبیعت پاییزی از این رسش زودهنگام و برفی بسیار دیدنی بود و

لذت تماشای هم نشینی برگان زرد و نارنجی با دلبرکان برفی و فرو رفتن دانه های سرخ انار در آغوش سرد زمستان وصف ناشدنی می نمود.

ساعاتی را در کوچه پس کوچه های برفی تهران گذراندم و هوای پاک و خنک را توأمان با خوشی به درون ریه هایم میهمان کردم.

شما هم در این گزارش تصویری، چشم هایتان را میهمان لحظات نخستین روز برفی و پاییزی پایتخت کنید.

همراه کارناوال باشید و روز پاییزی و برفی تهران را از نزدیک ببینید. 

صبح برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

1) برگ های پاییزی که در حریر زمستانی در پیچیده اند.

صبح برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

2) کوچه و خیابان نیز رنگ و روی زمستان به خود گرفتند.

صبح برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

3) درخت نارون با تضاد میان پاییز و زمستان دست و پنجه نرم می کرد. 

صبح برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

4) طفلکی هنوز پاییز را فهم نکرده بود که دستان سرد زمستان غافلگیرش کرد...

صبح برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

5) زمستان نرم نرمک پا به روی چمن ها گذاشت 

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

6) و با شوق دانه های یاقوت گون انار را در بر سپید خود کشید

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

7) چهره پاییزی زمستانی پایتخت از روی پل دیدنی تر بود.

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

8) طبیعت پایتخت در کنار پری رویان زمستانی، حالی دیگر داشت

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval
روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

9) از درون ماشین نیز نمی شد دست از زیبایی های نخستین برف کشید.

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

10) نیمکت قدیمی پارک از تنهایی یخ زده بود! 

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

11) درخت پیر اما از شمایل سپید آسمان و شهر با لبخند و دستان گشوده تشکر می کرد..

روز برفی تهران
photo by Zeynab Shirazi | Karnaval

سخن آخر

عکس هایی که دیدید تنها بخشی از زیبایی و قشنگی صبح امروز تهران بود.

صبح برفی شما چگونه بود؟

دیدگاه ها و عکس های خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

ورود به صفحه اختصاصی راهنمای سفر به تهران
دیدگاه ها : 15
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....