کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
درکنار ساحل نشسته ای و امواج را تماشا می کنی که خود را به تن ساحل می رسانند. صدای پرندگان به گوشت می رسد، آرامش به جای جای بدنت وارد شده و تو نیز جزئی از ساحل شده ای. بلند شو و بر روی شن های نرم این ساحل رویایی قدم بزن. کمی که جلوتر می روی پرندگان را می بینی که آن طرف تر پرواز کنان به امواج ساحل سلام می کنند و مشخص است که مست از صدای لطیف موج ها شده اند. حال بنشین و به دور دست، به انتهای اقیانوس نگاه کن. شاید نتوان انتهایی را برای آن متصور شد ولی این را می دانیم که زیبایی هیچ انتهایی ندارد و تا ابد می تواند در خاطرات زنده بماند. بادی خنک صورت تو را نوازش می کند و این وعده را می دهد که فصلی سرد انتظار حضور در این ساحل را می کشد. این بار کارناوال برای شما همراهان همیشگی صدایی از طبیعت کنار ساحل و آواز پرندگان را پدید آورده و قصد این را دارد که حتی هرچند کوتاه از فکر و خیال دور شده و غرق در آرامش شوید. به شما پیشنهاد می کنیم که در کنج ذهن خود جایی برای صدای طبیعت کارناوال باز کنید، زیرا آرامش و زیبایی را برای شما به ارمغان خواهیم آورد.
دیدگاه ها : 5
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X