کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
با احساس بخوان؛ هنگامی که گوش جان می سپاری به این نوا... زمان در گذر است... تیک تاک! چه اندیشه ای در سر داری... در حین اینکه تنها در اتاقت، به سقف خیره شده ای و رویاهایت را مرور می کنی. یک موسیقیدان بزرگ برای تو می نوازد و در تصمیم گیری یاریت می دهد. همه ی فرداها به امروز تبدیل می شوند پس با این نوای دلنشین آرام بگیر و برخیز که امروز روز توست. روز آغاز کردن. زمان در گذر است... تیک تاک! شاخه ای پر برگ به شیشه ی اتاقت می خورد. به خود می آیی: باید از همین اتاق شروع کنم. اوه چه نامنظم است. چقدر کتاب نخوانده دارم.. چه قدر کار به تعویق افتاده دارم که کمبود وقت رسیدگی به آن ها را سخت کرده... صدای تیک تاک ساعت را می شنوی.. این ثانیه ها در گذر بودند و از آن ها غافل بودی. چقدرشان را از دست داده ای و چند تیک تاک دیگر فرصت باقی است. قدر ثانیه ها را بدان؛ وقت عمل است. به صدای تیک تاک ساعت گوش بسپار در حالی که در پس آن نوای آرامش بخش زندگی در جریان است. این سرعت گذر ثانیه ها که در کنار موسیقی آرامش بخش به گوش می رسد تضاد جالبی است؛ تضادی از سرعت و آرامش. شاید هم تلنگری باشد برای آن که کمی از سرعت زندگیمان بکاهیم تا بتوانیم از ساعت ها که نه، از ثانیه ها هم لذت ببریم. آن قدر ریتم زندگیمان سریع شده، آن قدر برای ساخت زندگیمان در تکاپو هستیم که گاهی لذت زندگی کردن را فراموش می کنیم؛ زندگی که یک بار حق لذت از آن را داریم و خودمان این لذت را از خودمان سلب می کنیم. همراه کارناوال باشید تا گوش به صدای زندگی دهیم.
دیدگاه ها : 25
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X