کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
برایت سه تاری نواخته می شود در کنار جویباری که بر پهنه ی دشتی سرسبز آرامیده. آرام به زیر درختی در نزدیکی می نشینی، خالی از هر فکر و خیالی به اطراف نگاه می کنی، لبخندی بر لبانت می نشیند و بعد دراز می کشی. نگاهت به آسمان آبی رنگ دوخته می وشود و پرندگانی را می بینی که گویی با حرکات موزون پرواز می کنند و آواز سر می دهند. چشمانت را ببند ... تصور کن تو نیز پرنده ای هستی سبک بال، در این دشت بی انتها پرواز کردن لذتی دارد وصف ناشدنی. حال چشمانت را باز کن. خورشید گرم تر از قبل به تو می تابد، پرندگان هنوز هم سرمست از این طبیعت بکر و هوای دلچسب هستند و آواز می خوانند. بلند شو ... آرام آرام به سمت جویبار برو و کمی از آب خنک و فرح بخشش را بصورت خود بزن و سپس در کنار آن بنشین و به نوای سه تار و پرندگان گو بسپار. کارناوال برایت دنیایی آرامش بخش را ساخته و تو می توانی غرق در آن پر از احساس خوب شوی و فقط کافی است گوش بسپاری ... این بار صدای طبیعت و پرندگان با نوای ساز سه تار ترکیب شده. نوای سه تار کاری است از آلبوم خداوندان اسرار اثر همایون شجریان و سهراب پورناظری. از این موسیقی زیبا که ترکیبی است از صدای سه تار و طبیعت در کنار پرندگان که کارناوال آن را برای شما پدید آروده و تهیه کرده است لذت ببرید.
دیدگاه ها : 4
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X